Grupo CIES - Instituto CIES 

Está viendo: 

Noticias

volver

Grupo CIES participa en las jornadas ENS en Santiago de Compostela

Jornadas Esquema Nacional de Seguridad: Requisito, oportunidad y garantía.
 

Xornada gratuíta que ten por obxecto difundir os principios básicos do ENS entre os diferentes sectores implicados.


  • Administracións públicas nacionais e locais, que teñen afectados os seus procedementos habituais para a súa adecuación aos requisitos establecidos no ENS.

  • Empresas do sector das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC), que presten servizos na administración e que por tanto están afectados.

  • Empresas consultoras, que desexen formar aos seus técnicos como implantadores co obxectivo de colaborar coas institucións no despregamento do Esquema.